Spreekuren

 

Politie 
Alarmnummer: tel.: 112
Afd. Helmond-Centr.: tel.: 0900-8844 € 0,13/min
Buurtbrigadier: Johan Meeuwsen
Vreemdelingendienst: tel.: 040-2322000
Meld Misdaad Anoniem tel.: 0800-7000

Centrale Huisartsen Post (C.H.P)
Alleen voor spoedgevallen in de avonduren,
's nachts en het weekend,
deblokkeer dit 0900-nummer: tel.:0900_8861 € 0,10/min

Dienst Apotheek Peelland
Alleen voor spoedgevallen in de avonduren
van 18.00 uur t/m 08.30 uur, in het weekend
en op feestdagen tel.: 0492-432906

Slachtofferhulp Brabant ZO
Centraal Bureau: tel.: 040-2116625
Spreekuur Helmond op afspraak

Buro Rechtshulp tel.: 0492-542907

Pastorale Hulp
Pastoor E. Seidel tel.: 0492-477255
Diaken P. de Vries tel.: 0492-476345

Dierenambulance tel.: 0492-513971
ook voor overleden huisdieren (niet gratis)

Gemeente
Wijkopzichter: dhr. Rob Berkers
Voor alle vragen en klachten in de wijk kunt u hem
aanspreken in de wijk of bellen met de
Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer

Alle afdelingen: tel.: 14-0492

Stadswacht: tel.: 0492-845970
(voor vuilnisafval, hondenoverlast, graffiti)

Graffitimeldpunt (24 uur per dag): tel.: 0492-587668

Afval (zie schema van Gemeente of afval app)

Grofvuil milieustraat tel.: 0492-475293
Grofvuil kringloopwinkel tel.: 0492-546893
Klein Chemisch Afval tel.: 0492-475293

Gerstdijk 1 (ma t/m vr 13.00-17.00 uur en za 8.30-16.00 uur)

 

Ophalen Oud papier
RoodWit'62 tel.: 0492-515416
Kringloopwinkel tel.: 0492-546893

Maatschappelijke Dienstverlening
Maatschappelijk werk LEVgroep
Centraal bureau LEVgroep
Penningsstraat 55 Helmond, 0492-598989

Zie ook www.levgroep.nl
Voor advies of het maken van een afspraak
voor een eerste gesprek kunt u contact
opnemen met bovengenoemde locaties.

Na 17:00 uur en in het weekend
bereikbaarheidsdienst 040-2530350

Savant Zorg tel.: 0492-572000

De Zorgboog, zorg voor jong en oud
info / aanvragen tel.: 0900_8998636 € 0,10/min

MEE Helmond tel.: 0492-328000
ondersteuning bij leven met een beperking.

Invaliden Bond Helmond
Braakse Bosdijk 2 (in "Con Brio"-gebouw)
Spreekuur: elke donderdag 10.00-12.00 uur
of na telefonische afspraak tel.: 0492-524414

Taxbus tel.nr.: 0800-0234795 (minimaal
1 uur van te voren reserveren)

Stichting Wijkraad Helmond-Oost
e-mail: info@swrho.nl
website: www.swrho.nl 

't Stekje 
Gladiolenstraat 12 tel.: 0492-476720
Aanmelden dagelijks 9.00-11.30 uur en ma-di-do-middag 13.15-15.30 uur.

Kinderdagverblijf 't Alvermanneke 
Molenstraat (0_12 jaar) tel.: 0492-521925  

Wijkklachten?
tel.nr.: 0492-508800 vraag naar Huub Niessen